Napoleonskrigene er en betegnelse på den mer eller mindre sammenhengende krigstilstanden som rådde mellom de europeiske stormaktene i perioden fra cirka 1802 til Napoleon Bonapartes endelige nederlag i 1815. Hovedmotstanderne var Napoleons Frankrike på den ene siden, og Storbritannia, Russland og de tyske statene på den andre. Danmark-Norge deltok på Napoleons side fra 1807. Napoleon og hans allierte tapte krigen, noe som i Norge førte til at unionen med Danmark ble oppløst.