Najaden, fregatt, bygd 1811 på Holmen i København for den dansk-norske marine. Najaden var opprinnelig bestykket med 36 kanoner, men førte 42 da den 6. juli 1812 under sin sjef, kaptein Hans Peter Holm, ble fullstendig ødelagt i kamp ved Lyngør med det britiske linjeskip Dictator, som var utstyrt med 68 kanoner, fungerende sjef kaptein James Stewart. Najadens tap er oppgitt til 133 døde og dertil 102 sårede av en besetning på 315 mann, Dictators til 44 døde og sårede. Minnestøtter i Lyngør og på kirkegården i Risør.