England expects that every man will do his duty, også sitert som England expects every man to do his duty, England venter at hver mann gjør sin plikt, admiral Nelsons dagsbefaling til flåten 21. okt. 1805, før slaget ved Trafalgar. Den engelske flåten vant slaget, men Nelson ble truffet av en kule og døde samme dag. Hans siste ord var: Thank God, I have done my duty, Takk Gud, jeg har gjort min plikt.