Skiløperavdelinger, militære avdelinger første gang satt opp i Norge 1720, to nordafjells og to sønnafjells. Senere har de dels vært inndradd, dels vekslet i antall inntil de ble sløyfet 1918. I 1950-årene ble utvalgte skiløpere samlet i et av Gardens kompanier. I dag gis alle infanteri-, jeger- og oppklaringsavdelinger fullverdig opplæring for å kunne operere på ski. Andre våpens avdelinger får også skiopplæring som et ledd i den generelle vintertjeneste og som fysisk trening.