Temaside

#Kina


Standard buddhismen4

buddhisme

Buddhismen er en verdensreligion stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Om lag 500 millioner mennesker – rundt sju prosent av verdens befolkning – bekjenner seg til buddhismen. Kjerneomr...

Standard china 4308 1920

Kinas historie 220–589

Etter fire århundrer som et samlet rike ble det Kina som Han-dynastiet hadde regjert over splittet både politisk og geografisk de neste 400 år. Først i tre deler, senere i både flere og færre enhet...

Standard zen

zen

Zen er en av de dominerende retningene innen japansk buddhisme som i særlig grad betoner en umiddelbar og intuitiv opplevelse av tilværelsens sanne virkelighet, ved hjelp av bestemte meditative og ...