Stiftelse, selveiende formuesmasse. Opprettes ved at en formuesverdi, grunnkapital, stilles til disposisjon for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, økonomisk eller annen art, gjerne ved gave eller testament. Den behandles som en juridisk person, og kan derfor selv ha så vel rettigheter som plikter. Stiftelsene er regulert i lov om stiftelser av 15. Hele artikkelen