Universitetets jubileumsfond av 1911, ble dannet ved subskripsjon som innbrakte 700 000 kr i anledning av 100-årsjubileet for Universitetet i Oslo. Fondets formål er å støtte Universitetets arbeid. Rentene kan ikke brukes til utgifter som naturlig påhviler det offentlige (bygninger, lønninger osv.).