Thomas Fearnleys Bidrags- og Gavefond, offentlig stiftelse opprettet i 1939 av skipsreder Thomas Fearnley. I 1995 ble stiftelsen slått sammen med Heddy og Nils Astrups Kultur og Bidragsfond og endret navn til Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup-stiftelsen.