Krigshospitalkassen, opprinnelig Kvæsthuskassen, ble opprettet 1679, etter at planene om et sykehus for sårede soldater ble lagt på is. Fondet utredet lenge pensjoner til lavere befal i Hæren, og yter nå lån til boligbygging for befal. Disponeres av Forsvarsdepartementet.