Stiftelsen Hans Rasmus Astrup, ideell (allmennyttig) stiftelse, opprettet i 2013 av næringslivslederen Hans Rasmus Astrup (født 1939); nåværende navn fra 2014 (etter sammenslåing med Hans Rasmus Astrups stiftelse). Stiftelsen har sete i Oslo og en grunnkapital på 1 million kroner; samlet kapital (2015) er 1 411 millioner kroner. Stiftelsens primære formål er å støtte driften av og innkjøp til Astrup Fearnley Samlingen av samtidskunst.