Det Videnskabelige Forskningsfond av 1919, ble opprettet ved Stortingets vedtak av 18. juli 1919 som et fritt, selvstendig fond for hele landet til fremme av vitenskapelig forskningsarbeid og til løsning av vitenskapelige oppgaver av så vel praktisk som teoretisk art. Fondets grunnkapital, 3 mill. kr, er urørlig. Virksomheten er delt på to særskilte avdelinger med hvert sitt styre, én for humanistiske fag og én for matematisk-naturvitenskapelige, inklusive medisinske fag. Fra 1975 er fondet tilknyttet Nansenfondet på linje med en rekke andre vitenskapelige fond.