Thomas Angells Stiftelser, opprettet av kjøpmann Thomas Angell i Trondheim i 1762. Av inntektene tilfaller en sjettedelWaisenhusstiftelsen, et finansfond som gir stipend til ungdom under utdannelse. Stiftelsene eier også eiendommene Thomas Angells Hus og Kjøpmannsgata 6 i Trondheim, der det leies ut i alt 75 leiligheter for pensjonister til rimelige priser. Stiftelsenes grunnkapital er på ca. 13,2 millioner kroner; samlet kapital (utenom verdien av bygninger, skog og utmark, samt fallrettigheter) er (2015) på ca. 29 millioner kroner. Stiftelsene administreres av en direktør og et styre på tre medlemmer.