Jernfondet, ble opprettet av Stortinget i 1938 og dannet av de beløp som kom inn ved statens andel av salg av lisenser for Tysland-Holeovnen. Ovnen ble brukt til elektrisk jernmalmsmelting og var uteksperimentert med støtte fra staten. Jernfondets formål var å støtte forskning vedrørende nye metoder for fremstilling av jern og stål av innenlandsk malm. Ved stortingsvedtak i 1967 ble fondet besluttet avviklet og midlene overført til Fondet til fremme av forsknings- og utviklingsarbeider i industrien (opprettet 1965).