Rockefeller Foundation, stiftelse opprettet 1913 av John D. Rockefeller senior med en opprinnelig kapital på 100 millioner dollar, et beløp som senere har mangedoblet seg. Hovedsetet er i New York. Stiftelsen konsentrerer sin virksomhet om kampen mot sult og befolkningsproblemer, utdannelse og konfliktløsning i internasjonale forhold; i USA støtter stiftelsen også miljøverntiltak, kunst og humanistiske studier. I Norge er Statens institutt for folkehelse og Institutt for teoretisk astrofysikk i sin helhet skjenket av Rockefeller Foundation.