Milde stiftelser, en form for stiftelser som har sosialt formål. De opprettes i alminnelighet ved at en person (i levende live eller ved testament) avsetter en del av sin formue, som skal komme visse personer eller visse formål til gode. Er det et pengebeløp som avsettes, kalles det i alminnelighet legat.