Axel Auberts fond, fond til fremme av vitenskapelig forskning på fysikkens og kjemiens område, stiftet 1941 ved gave på 500 000 kr fra Norsk Hydro. Avkastningen skal fortrinnsvis tilgodese kjerneforskning og tilgrensende områder. Tilknyttet Nansenfondet.