Holbæk Eriksens fond, fond til fremme av åndsvitenskapelig forskning (innen filosofi og psykologi, historie, arkeologi og etnografi, litteraturforskning og kunsthistorie, religionsvitenskaper og språkvitenskaper). Stiftet 1919 ved en gave på 250 000 kr fra grosserer Holbæk Eriksen. Fondet er et av Nansenfondets særfond.