Nansenfondet, ble stiftet ved bidrag fra hele landet i anledning av Fram-ekspedisjonens hjemkomst i 1896, med W. C. Brøgger som den drivende kraft. Renteavkastningen skal gå til støtte av vitenskapelig forskning, i alt vesentlig som forskerstipendier og bidrag til trykning av vitenskapelige arbeider. Den betydeligste prisen er Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning som er delt inn i en pris i Den historisk-filosofiske klasse (fra 1903) og en pris i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (fra 1907). I tillegg deles ut Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere, som opprinnelig ble opprettet av A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond i 1961 og ble utdelt av fondets styre 1963–74, da fondet ble forbundet med Nansenfondet.