Radiogavefondet, institusjon grunnlagt i 1950 som hadde til formål å låne ut radioapparater til ubemidlede syke, gamle, blinde og uføre, samt fjernsynsapparater til ubemidlede hørselssvekkede og andre. Kringkastingens ukentlige ønskekonserter, sammen med renteinntekter, var fondets viktigste inntektskilder. Radiogavefondet ble nedlagt i 1992.