The Oslo Center for Peace and Human Rights, allmennyttig stiftelse med sete i Oslo, opprettet i 2006 av Kjell Magne Bondevik og Einar Steensnæs. Senterets formål er å "arbeide for fred, menneskerettigheter og utvikling og bidra til å avbøte unødig menneskelig lidelse i verden". Det har en grunnkapital på 100 000 kroner og en samlet egenkapital (2015) på 6,8 millioner kroner. Virksomheten finansieres med bidrag fra blant annet sentrale norske bedrifter som Statoil, Norsk Hydro og DNB.