Sjøkvæsthuskassen, stiftet 1658, skulle opprinnelig finansiere et sykehus for syke og sårede marinepersonell. Formålet er nå å yte pensjoner og tilskudd til Sjøforsvarets personell og til etterlatte etter pensjonsberettigede. I tillegg kan fondet yte boliglån til Sjøforsvarets yrkesbefal. Fondet disponeres av Forsvarsdepartementet.