Dag Hammarskjölds Minnefond, opprettet 1961 på initiativ av Norsk Samband for De Forente Nasjoner, til støtte for undervisningstiltak i utviklingsland. Det ble i alt samlet inn ca. 3,5 mill. kr. I 1962 ble midlene overført til den statlige institusjonen Norsk Utviklingshjelp. Midlene er siden brukt til studentinternater i Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia og Botswana.