T. H. Aschehougs fond til fremme af samfundsvidenskabelig forskning, til 1992 et av Nansenfondets spesialfond. Aschehougfondet ble grunnlagt 1916–17 ved gaver fra privatpersoner, banker og industribedrifter. Fra 1992 er fondet innlemmet i Nansenfondets hovedfond.