Erstatningsrett

Erstatning, godtgjørelse (kompensasjon) i penger for påført skade eller tap. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Marie Frøseth

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 31 artikler: