Tort, skade av ikke-økonomisk art som unntaksvis kan være gjenstand for erstatning (oppreisning).