Legemiddelansvar, objektivt ansvar for skader som er forårsaket av legemidler eller som er voldt under utprøving av legemidler. Regler om legemiddelansvar står i produktansvarsloven av 23. desember 1988 kap. 3. Produsenter og importører av legemidler er pålagt å tegne en tvungen ansvarsforsikring, kalt legemiddelforsikring, som dekker legemiddelskader uten hensyn til om produsenten eller importøren er skyld i skaden. Forsikringen tegnes gjennom Legemiddelansvarsforeningen.