adekvans

Adekvans er en betegnelse på regler i erstatningsretten som kan gi grunnlag for å avgrense skadevolderens ansvar.

Faktaboks

Uttale
adekvˈans
Etymologi
av latin adaequare, ‘gjøre lik med’

Skal en person tillegges erstatnings- eller straffeansvar for en skade han har voldt, må det mellom hans handling og skaden foreligge en viss kvalifisert (adekvat) årsakssammenheng. Dersom det ikke foreligger en slik sammenheng, skal skadevolderen frifinnes for ansvaret.

Et grunnleggende spørsmål er om det etter en sakkyndig vurdering var sannsynlig at en skaderisiko, av den typen som har ført til skaden, skulle føre til den aktuelle skadefølgen. Selv om det teoretisk sett er en slik mulighet, kan det likevel være at skadevolderen ikke blir ansvarlig for skadefølgen. Dersom et fly skader en strømkabel, må eieren av flyet betale erstatning til eieren av kabelen. Dersom det oppstår en følgeskade på grunn av strømbruddet hos noen av de mange strømabonnentene, kan disse ikke kreve erstatning av flyets eier. Årsakssammenhengen må ikke være så tilfeldig, atypisk og ubestemt at det blir urimelig å pålegge erstatningsansvar.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg