Avsavn, (jur.). Når en eier eller bruksberettiget har vært hindret fra å utnytte en gjenstand, kan han tilkjennes erstatning for avsavn (f.eks. når en bil står på verksted etter kollisjon). Dette kalles gjerne avsavnsgodtgjørelse.