Ansvarssubjekt, den som er erstatningsrettslig ansvarlig for en skade.