arbeidsgiveransvar

Artikkelstart

Arbeidsgiveransvar er en arbeidsgivers ansvar for sine ansattes erstatningsbetingende handlinger. Det gjelder ikke bare i privat sektor, men også hvor det offentlige (stat eller kommune/fylkeskommune) er arbeidsgiver. Arbeidsgiveransvaret er regulert i lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 kap. 2.

Ansvaret er objektivt, det vil si at det ikke er betinget av skyld fra arbeidsgiverens side. Det er tilstrekkelig at skaden er voldt forsettlig eller uaktsomt av en arbeidstager under dennes utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren. Ved vurderingen av om arbeidstageren har vist uaktsomhet, skal det tas hensyn til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

Like med arbeidstager regnes blant annet ombud i offentlig og privat virksomhet, befal og menige under militærtjeneste, og andre under pålagt tjenestegjøring for det offentlige.

Arbeidsgiverens ansvar kan nedsettes (lempes) hvis det under hensyn til skadens størrelse, foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter og forholdene ellers i særlige tilfeller finnes rimelig at skadelidte selv helt eller delvis bærer tapet. Videre kan ansvaret nedsettes dersom skaden beror på vedtak av offentlig myndighet og skadelidte uten rimelig grunn har unnlatt å søke vedtaket endret.

Arbeidsgiver er også ansvarlig for at arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir oppfylt, og for at arbeidstagerne får lønn og annen godtgjørelse for sitt arbeid. Blir en arbeidstager sagt opp uten saklig grunn, eller gitt avskjed urettmessig, vil arbeidsgiver kunne bli erstatningsansvarlig overfor arbeidstageren, og oppsigelsen eller avskjeden kan bli kjent ugyldig av domstolene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg