Avkorting - jus, juridisk begrep for reduksjon av beregnet forsikringsutbetaling eller annen erstatning fordi sikrede/skadelidte har medvirket til skaden, for eksempel fordi vedkommende ikke har sikret seg godt nok mot brann eller tyveri eller har overtrådt sikkerhetsforskrifter. Se Avkortingsnemnda og Forsikringsklagenemnda.