Husbondsansvar, eldre betegnelse på arbeidsgiveransvar.