Moderne okkultisme

Moderne okkultisme, preges, til forskjell fra førmoderne okkultisme, av eklektisme, harmonisering av ulike okkulte referansesystemer, og en fortolkning av okkulte fenomener som i større eller mindre grad er preget av moderne psykologi, særlig slik den ble utformet av Carl Gustav Jung (1875-1962) og hans etterfølgere. Okkultisme betegner granskingen av skjulte (okkulte) sammenhenger (korrespondanser) mellom ulike fenomener. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Winje

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 59 artikler: