Moderne okkultisme, preges, til forskjell fra førmoderne okkultisme, av eklektisme, harmonisering av ulike okkulte referansesystemer, og en fortolkning av okkulte fenomener som i større eller mindre grad er preget av moderne psykologi, særlig slik den ble utformet av Carl Gustav Jung (1875-1962) og hans etterfølgere. Okkultisme betegner granskingen av skjulte (okkulte) sammenhenger (korrespondanser) mellom ulike fenomener. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Moderne okkultisme

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt