Edgar Cayce, amerikansk clairvoyant medium (såkalt psychic) og healer. Han hensatte seg selv daglig i trance og gav readings, der han svarte på spørsmål om bl.a. sykdom, parapsykologi, kristendom, okkultisme og reinkarnasjon. Det ble ført stenografiske referater av disse readings som siden er blitt til flere bøker. Han er i ettertid også kjent som den som systematiserte en moderne okkult lære om krystallenes kraft og helbredende virkning. Hans tilhengere utgir tidsskriftet New Tomorrow.