Ektoplasma, betegnelse på slimaktig masse som ifølge rapporter og historier i media mot slutten av 1800-tallet materialiserte seg under spiritistiske seanser. Ektoplasma kom gjerne ut av mediets munn og antok så form av et menneske. Begrepet er hentet fra biologien (se ektoplasma).