Sigill-magi, gammel magisk arbeidsform som beskrives i svartebøker og andre kilder fra tidlig okkult europeisk tradisjon, inkorporert i moderne okkultisme på 1800-tallet (se Det gylne daggry). Begrepet sigill eller segl viser til en geometrisk form med en symbolsk betydning, f.eks. et pentagram. En typisk måte å konstruere en sigill eller et segl på, er å ta utgangspunkt i et bokstavbrett, dvs. en plate eller flate med alle bokstavene i alfabetet, evt. en tallerekke, tegnet inn. Det er vanlig å gi det form som en rose med èn, gjerne hebraisk, bokstav i hvert rosenblad (se rosenkors). En skriver så navnet på f.eks. en engel ved å føre en knivspiss e.l. fra bokstav til bokstav. Den geometriske formen som dannes på denne måten er seglet. Det kan tegnes i luften som en magisk påkallelse av engelen eller det engelen representerer, som en besvergelse e.l.