Teleplasma, stoff som under spiritistisk fremmaning av ånder synes å strømme ut av mediets munn og danne åndeskikkelser.