Det store hvite brorskap, i teosofien forestillingen om et brorskap av mestere, dvs. mennesker som gjennom mange liv har utviklet seg, og til sist nådd et så høyt nivå at de etter sin død lever videre på et åndelig plan. De kalles også bl.a. mahatmaer (fra sanskrit: store ånder eller sjeler) og "våre eldre brødre". Mestrene kan påkalles for å gi veiledning til mennesker som går i deres fotspor og arbeider for å realisere sin iboende guddommelighet eller sitt "høyere selv". Brorskapet består bl.a. av religionsstiftere og religiøse forbilder som Buddha, Jesus, Maria, Kuan Yin, Muhammed, Frans av Assisi og Saint Germain, men også f.eks. Kuthumi (skrives også bl.a. Koot Hoomi) og Morya, som ifølge Madame Blavatsky var sentrale i etableringen av Teosofisk Samfunn i 1875. Brorskapet spiller en mer eller mindre sentral rolle innenfor moderne okkultisme og i New Age-sammenhenger, ikke minst i Summit Lighthouse.