Daniel Dunglas Home, britisk medium (se spiritisme), berømt for sine angivelige psykokinetiske evner. Fra Homes seanser ble det rapportert at møbler beveget seg, musikkinstrumenter begynte å spille og hender materialiserte seg. Home selv skal ha lettet fra gulvet og skal ved en anledning ha svevd ut av et vindu og inn gjennom et annet. Til tross for disse usannsynlige bedrifter hører Home til de få medier som aldri ble grepet i fusk; en av grunnene kan være at han aldri gav offentlige forestillinger og selv bestemte betingelsene for hvordan han ville demonstrere sine magiske evner. Home virket i en tidsepoke da interessen for spiritistiske fenomener var på sitt høyeste, og oppnådde i 1850- og 1860-årene en enorm popularitet, bl.a. ble han mottatt ved tsar Aleksander 2s og keiser Napoleon 3s hoff; flere fremtredende britiske vitenskapsmenn gikk god for at hans seanser var troverdige.