Nekromanti, det å fremmane og utspørre de avdøde om fremtiden (åndemaning). Skikken forekom bl.a. i det gamle Israel (Saul hos spåkvinnen i En-Dor, 1 Sam 28), hos grekerne (Odyssevs fremmaner Teiresias) og hos germanerne. Grekerne hadde flere faste dødsorakler. Også i moderne tid og miljøer er nekromanti en kjent foreteelse; det er mange likhetspunkter mellom nekromanti og de ulike former for spiritisme.