Materialisasjon, et hypotetisk fenomen innenfor spiritismen: at avdøde personer, som lever videre som åndevesener, kan få en kropp igjen (f.eks. i forbindelse med en spiritistisk seanse).