Relativitetsteori

Relativitetsteorien er en teori om den fysiske betydningen av begrepene rom og tid. Den ble i det vesentlige fremsatt av Albert Einstein, og har to hoveddeler:Den spesielle relativitetsteorien fra 1905 forklarer hvorfor naturlovene synes like for alle observatører som beveger seg jevnt og rettlinjet i forhold til hverandre.Den generelle relativitetsteorien fra 1916 beskriver gravitasjon som en egenskap ved det firedimensjonale tid-rommet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øyvind Grøn

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 25 artikler: