Relativitetsteori

Relativitetsteorien, teori om den fysiske betydning av begrepene rom og tid, i det vesentlige fremsatt av Albert Einstein i to hoveddeler: Den spesielle relativitetsteori fra 1905 forklarer hvorfor naturlovene synes like for alle observatører som beveger seg jevnt og rettlinjet i forhold til hverandre. Den generelle relativitetsteori fra 1916 beskriver gravitasjon som en egenskap ved det firedimensjonale tidsrommet. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Øyvind Grøn

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 25 artikler: