I 1964 målte Irwin Shapiro reisetiden for et radarsignal som ble sendt fra jorda, passerte nær sola og ble reflektert fra planeten Venus da den var på motsatt side av sola i forhold til jorda, og kom tilbake til jorda. Shapiro hadde på forhånd beregnet hvor lang tid reisen ville ta ifølge Newtons teori der lyset går like raskt hele veien, og ifølge relativitetsteorie som sier at lyset går langsommere lenger nede i et gravitasjonsfelt. Forskjellen i reisetid var på omtrent 200 mikrosekunder, noe man var i stand til å måle med 1960-årenes teknologi. Målingene i dette Shapiro-eksperimentet stemte med relativitetsteoriens forutsigelse.