Ekvivalensprinsippet, prinsipp fremsatt 1907 av Albert Einstein som et ledd i utarbeidelsen av relativitetsteorien. Ifølge målinger er et legemes tunge masse (massen som gir opphav til gravitasjonskraft) proporsjonal med legemets trege masse (massen som gir legemet treghet). En konsekvens av dette er at i et bestemt sted i et tyngdefelt faller alle legemer med samme akselerasjon (tyngdens akselerasjon på stedet), uansett hva de består av. Dette betyr videre at den kunstige «tyngden» som opptrer i et akselerert eller roterende referansesystem (se treghetskraft),har samme fysiske virkninger (er ekvivalent med) gravitasjonskraften (tyngden) som et massivt legeme forårsaker. F.eks. er den kunstige tyngden i en rakett langt fra Jorden, med akselerasjon 9,8 m/s2, ekvivalent med tyngden ved jordoverflaten. Ekvivalensprinsippet har ikke ubegrenset gyldighet. Ved å måle hvordan tyngdens akselerasjon varierer med posisjonen, kan man finne ut om man er i et akselerert referansesystem eller i et gravitasjonsfelt.