Relativistisk mekanikk, en utvidelse av Newtons mekanikk som er i overensstemmelse med den spesielle relativitetsteorien. En av konsekvensene til denne teorien er at massen til en partikkel øker mot uendelig når partikkelens hastighet nærmer seg lyshastigheten. Det er derfor ikke mulig å akselerere en partikkel til en hastighet større enn lyshastigheten. Teorien viser også at all masse m har en energi E = mc2, der c er lyshastigheten.