Kovariansprinsippet, et av de grunnleggende prinsippene A. Einstein baserte den matematiske formuleringen av den generelle relativitetsteorien på. At en ligning er kovariant betyr at den har samme form i ethvert koordinatsystem.