Christian Møller, dansk fysiker, professor ved Universitetet i København fra 1943, gjesteprofessor ved flere amerikanske universiteter 1948–64. Leder for CERNs Theoretic Group, som var lagt til København 1954–57, og for NORDITA 1957–71. Har skrevet en rekke avhandlinger om kvanteteori og relativitetsteori. Hans anerkjente lærebok i relativitetsteori, The Theory of Relativity, kom 1952.