Hawking-stråling, stråling fra svarte hull. At svarte hull kan sendte ut stråling ble vist teoretisk av den britiske fysikeren Stephen Hawking i 1973. Strålingen fra et svart hull med masse M har en temperatur 6·10-8(MS/M)Kelvin der MS er Solens masse. Stellare svarte hull og supermassive svarte hull har ekstremt lav temperatur og sender nesten ikke ut noen stråling.