En mekanisme for å oppnå stor hastighet foreslått av fysikeren Michael Alcubierre. Det dreier seg om å manipulere rommets geometri. Metoden tillater overlyshastighet, men den er ikke praktisk gjennomførbar.