Relativistisk partikkel er en partikkel som beveger seg med relativistisk hastighet, det vil si med en hastighet som ligger nær opptil lyshastigheten.